Skip to main content

TẬP HUẤN KỲ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG XÃ YÊN TRẠCH

Sáng ngày 13/6/2024. UBND huyện tổ chức tập huấn kỹ năng số cho Tổ Công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng về công nghệ số, chuyển đổi số cho thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ Công nghệ số cộng đồng các thôn, bản trên địa bàn để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số. Điểm cầu xã Yên Trạch có lãnh đạo xã, trưởng BCĐ chuyển đổi số và 57 thành viên BCĐ và Tổ CNSCĐ/ 77 thành viên BCĐ và T.CNSCĐ tham dự...

1234

                                                                                              Bài và ảnh: Hoàng Hữu Lực

About