Skip to main content

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, CÀI ĐẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ XÃ YÊN TRẠCH

Để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cống tác cài đặt định danh điện tử. Thứ Bẩy, chủ Nhật ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2023, Tại Hội trường Nhà Văn hoá xã Yên Trạch, UBND xã tiếp tục tổ chức cài đặt định danh điện tử cho người dân trên địa bàn xã.

Tham gia giúp sức với tổ Đề án 06 xã Yên Trạch, còn có Đoàn Thanh niên - Hội Phụ nữ Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn (PC 11); Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc; Nhà mạng VIETTEL; Nhà mạng VINAPHON; Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB; Đoàn Thanh niêm xã Yên Trạch; Giáo viên Trường THCS xã Yên Trạch; Công an xã và Tổ Đề án 06 thôn và xã Yên Trạch.

1234

Qua 02 ngày làm việc. Kết quả: Cài đặt định danh điện tử mức I được 40 số; Cài đặt định danh điện tử mức II được 604 số.

Để hoàn thành được công tác cài đặt định danh điện tử, Tổ Đề án 06 xã Yên Trạch vẫn tiếp tục tiếp nhận các số cài đặt sau, nhỏ lẻ...

                                                                                             Bài và ảnh: Hoàng Hữu Lực.

About