Skip to main content

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

Yên Trạch là một xã vùng II của huyện Cao Lộc cách trung tâm huyện khoảng 8 km với tổng diện tích tự nhiên là  3.730,31ha.

  Phía Đông giáp xã Tân Liên; Phía Bắc giáp Mai Pha thành phố Lạng Sơn.

  Phía Nam giáp huyện Chi Lăng; Phía Tây giáp xã Quảng Lạc thành phố Lang Sơn.

Toàn xã có 10 thôn, với 28 xóm bản; Tổng số hộ 1.273 với dân số 5.725 nhân khẩu, dân cư sống thưa thớt không tập chung, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND và sự phấn đấu của toàn thể nhân dân trong xã, tình hình kinh tế- xã hội từng bước được ổn định, an ninh – quốc phong được giữ vững. Xã gồm có 03 dân tộc chính (Nùng, tày, kinh) đoàn kết cùng chung sống trên cộng đồng khu dân cư.

Yên Trạch có đường Tàu Hà Nội - Lạng Sơn, Yên Trạch - Na Dương và Quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn chạy qua thuận tiện cho việc giao lưu buôn bán giữa các thôn bản trong xã và các xã lân cận. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được tu sửa hàng năm, kiên cố hoá bê tông những đoạn đường đi lại khó khăn do đó hệ thống giao thông tương đối thuận lợi.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao số hộ nghèo năm 2020 là 16 hộ, cận nghèo 13 hộ.

- Nhân dân có truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đời sống kinh tế, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện và ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, các tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư giảm., tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm giảm.

- Trong những năm qua tình hình kinh tế - chính trị - xã hội luôn ổn định, an ninh được giữ vững nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được triển khai thường xuyên, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy Đảng, Chính quyền xã quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế như vay vốn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi...ngày càng phát triển hơn về mọi mặt.

About