Skip to main content

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN TRẠCH

Thực hiện Công văn số 527/UBND-VP, ngày 14/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện công tác PCCC và CHCN trên địa bàn huyện.

UBND xã Yên Trạch đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến 10 thôn bản, từ ngày 12/9 đến 18/9/2023...

12

Mục đích tuyên truyền nhằm trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản về PCCC, nắm được biện pháy, kỹ năng phòng cháy và chữa cháy, đồng thời sử dụng thành thạo các dụng cụ, phương tiện chữa cháy ban đầu. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tại các hộ gia đình đáp ứng yêu cầu theo phương châm "Bốn tại chỗ". Qua hơn 7 ngày tuyên truyền tại các thôn, đã thu được kết quả đáng khích lệ, tuyên truyền tới hơn 1.074 hộ gia đình.  

3

  

4

Trên cơ sở những kiến thức, kỹ năng được hướng dẫn và tình hình thực tế, chủ động thực hiện các biện pháp để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại mỗi gia đình.

                                                                                             Bài và ảnh: Hoàng Hữu Lực.

About