Skip to main content

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ YÊN TRẠCH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

UBND xã Yên Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức vào chiều ngày 30/01/2024. Dự với Hội nghị có tất cả các cán bộ, công chức xã Yên Trạch.

1

Hội nghị đã đánh giá các nhiệm vụ, công tác năm 2023 và đưa ra giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024.

 

About