Skip to main content

HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN XÃ YÊN TRẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT

Vào chiều ngày 08 tháng 01 năm 2024. Xã Yên Trạch tổ chức tổng kết công tác Hội Phụ nữ và Hội Nông dân năm 2023.

Công tác Hội Phụ nữ và Hội Nông dân năm 2023 có MỘT mùa màng bội thu với nhiều thành tích đã đạt được, nhiều kết quả tốt được báo cáo trong Hội nghị...

1

Hội Phụ nữ xã đã được Huyện khen thưởng tập thể Hội; được UBND xã khen 01 Chi hội và 01 cá nhân; Hội Nông dân được UBND xã khen 01 Chi hội và 01 cá nhân. Như vậy là Hội Phụ nữ và Hội Nông dân xã Yên Trạch đã kết thúc một năm công tác đạt kết quả./.

2

                                                                                                                                      Bài và ảnh: Hoàng Hữu Lực

About