Skip to main content

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ THÔN

Tiếp tục thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại xã theo Công văn số 527/UBND-VP, ngày 14/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện công tác PCCC và CHCN trên địa bàn huyện;

UBND xã Yên Trạch đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền đến từng thôn, bản từ ngày 12/9. Tuyên truyền cụ thể đến từng hộ gia đình 10/10 thôn; Công an xã đã chủ động liên hệ với Nhà phân phối bình chữa cháy để cung cấp cho người dân với giá cả hợp lý, bình chữa cháy có tem kiểm định, đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Đến thời điểm hiện tại, đã cung cấp bình chữa cháy cho 670 hộ/ 1.284 hộ; chiếm tỷ lệ 52,2%. Phấn đấu đến 31/12/2023 cung cấp đủ cho tất cả các hộ trên địa bàn. Đảm bảo người dân có công cụ đối phó với nạn "Hỏa tặc"... giảm thiểu rủi ro khi hỏa hoạn.

                                                                                                                                                     Bài: Hoàng Hữu Lực.

About