Skip to main content
ĐẢNG UỶ XÃ YÊN TRẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Chiều ngày 05/7/2024. Đảng uỷ xã Yên Trạch tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

XÃ YÊN TRẠCH TỔ CHỨC LỄ CHÚC THỌ, MỪNG THỌ CHO CÁC CỤ CAO TUỔI

Sáng ngày 18/6/2024. UBND xã Yên Trạch tổ chức Lễ chức thọ, mừng thọ cho các thành viên Hội Người cao tuổi xã Yên Trạch từ 70 đến 75 tuổi và các cụ từ 80 đến 85 tuổi.

TẬP HUẤN KỲ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG XÃ YÊN TRẠCH

Sáng ngày 13/6/2024. UBND huyện tổ chức tập huấn kỹ năng số cho Tổ Công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Tỉnh đoàn, Đoàn các cơ quan tỉnh và Huyện đoàn Cao Lộc thăm hỏi tặng quà chiến sĩ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Yên Trạch

Sáng ngày 06/5/2024. Tỉnh đoàn, Đoàn các cơ quan tỉnh và Huyện đoàn Cao Lộc đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho chiến sĩ đã tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Yên Trạch.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ YÊN TRẠCH NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

UBND xã Yên Trạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức vào chiều ngày 30/01/2024. Dự với Hội nghị có tất cả các cán bộ, công chức xã Yên Trạch.

HỘI PHỤ NỮ, HỘI NÔNG DÂN XÃ YÊN TRẠCH TỔ CHỨC TỔNG KẾT

Vào chiều ngày 08 tháng 01 năm 2024. Xã Yên Trạch tổ chức tổng kết công tác Hội Phụ nữ và Hội Nông dân năm 2023.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI CỰU CHIẾN BINH, HỘI THANH NIÊN, HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Chiều ngày 08/01/2024. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Hội Người Cao tuổi xã Yên Trạch tổ chức Tổng kết công tác năm 2023.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, CÀI ĐẶT ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ XÃ YÊN TRẠCH

Để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cống tác cài đặt định danh điện tử.

Subscribe to Tin hoạt động

About