Skip to main content
HUẤN LUYỆN ĐIỂM DÂN QUÂN TỰ VỆ XÃ YÊN TRẠCH NĂM 2024

Sáng ngày 17/4/2024. UBND xã Yên Trạch tổ chức khai mạc huấn luyện điểm Dân quân tự vệ năm 2024.

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ YÊN TRẠCH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2024...

Chiều ngày 17/4/2024.

TĂNG CƯỜNG NHÂN LỰC CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ YÊN TRẠCH

Nhằm tăng cường nhân lực cho lực lượng Công an nhân dân xã Yên Trạch, để giữ gìn an ninh - trật tự được tốt hơn nơi cửa ngõ thành phố Lạng Sơn. 

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ THÔN

Tiếp tục thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại xã theo Công văn số 527/UBND-VP, ngày 14/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện công tác PCCC và CHCN trên địa bàn huyện;

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN TRẠCH

Thực hiện Công văn số 527/UBND-VP, ngày 14/3/2023 của UBND huyện Cao Lộc về việc đẩy mạnh thực hiện công tác PCCC và CHCN trên địa bàn huyện.

Thành lập Tổ Liên gia Phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã Yên Trạch

Sáng ngày 09/7/2023.

Thành lập Chi bộ Quân sự xã Yên Trạch

Chiều ngày 05/7/2023. Tại Hội trường UBND xã Yên Trạch, Đảng uỷ xã Yên Trạch đã tổ chức buổi Lễ công bố thành lập Chi bộ Quân sự xã Yên Trạch.

HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN XÃ YÊN TRẠCH NĂM 2023

Sáng ngày 24/6/2023.

triển khai khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân

 

Subscribe to An ninh - Quốc phòng

About